Kendo Tilburg
  • Kendo Iaido Kyudo WaShinKan Tilburg
  • Kendo Iaido Kyudo WaShinKan Tilburg
  • Kendo Iaido Kyudo WaShinKan Tilburg

Kyudo

Kyudo (弓道) is Japans boogschieten. Letterlijk betekend het “de weg van de boog”, waarbij ‘kyu’ ‘boog’ betekend en ‘do’ ‘weg / de weg van’. Kyudo is een zeer elegante manier van boogschieten door de lange bogen, ook wel ‘yumi’ in het Japans, en de sierlijke manier waarop de boog uitgetrokken wordt.

De bogen in Kyudo varieren van 2 – 2.5 meter in lengte, wat erg lang is vergeleken met de gemiddelde lengte van de Japanners.

De eerste stijlen van Japans boogschieten werden gebruikt in oorlogen en gevechten. Na de introductie van vuurwapens als vervanging voor de boog, werd boogschieten meer een vorm van mentale training en werd het steeds meer als kunst nagestreefd.

De yumi (boog) voor het beoefenen van boogschieten is vergeleken met de westerse bogen langer en minder sterk. De sterkte wordt echter gecompenseerd door de pees verder uit te trekken, tot achter het hoofd. De lengte van de pijlen (‘ya’) hebben hierdoor een grote lengte. Hoewel westers boogschieten veel directer is, bevat Kyudo veel meer creatief talent en fraaiheid.

Kyudo bestaat uit 8 fasen; de ‘Hassetsu’ genoemd. Deze fasen zijn van groot belang voor een goede opbouw van een schot. Als elke stap met een goede concentratie wordt uitgevoerd zal de pijl altijd het doel raken.

1. Ashi-bumi – Uitstappen en de voeten in een goede positie zetten om zo een goede basis te creëren.
2. Do-zukuri – het herpositioneren van het lichaam en de yumi, daarna de nok van de ya aan de tsuru (pees) zetten.
3. Yumi-gamae – het inhaken van de tsuru met de kake (speciaal schiethandschoen).
4. Uchi-okoshi – Het omhoogbrengen van de yumi.
5. Hiki-wake in hassetsu; hiki-tori in shichido – Het uittrekken van de yumi.
6. Kai – pause bij volledige treklengte.
7. Hanare – het lossen.
8. Zanshin – mentale en fysieke gereedheid na het schot.

Details zijn erg belangrijk in de Japanse Budo, dus ook in Kyudo. Samen met de Sensei en Senpai wordt elke fase geperfectioneerd en zo wordt de bedrevenheid en kennis in Kyudo steeds beter.

Het proces van het leren van de basis tot het daadwerkelijk gaan begeleiden van de pijl naar het doel vergt erg veel tijd. De meeste leden van WaShinKan die Kyudo beoefenen trainen in het begin maanden zonder een pijl los te laten. Techniek is immers altijd belangrijk en we streven iedere dag weer op nieuw naar perfectie. Dit maakt Kyudo niet alleen fysiek maar ook mentaal uitdagend. Zoals de naam WaShinKan ook al doet vermoeden trainen we niet alleen om er zelf beter van te worden, maar streven we naar het naar een hoger niveau tillen van alle leden in de club. Echte individuen bestaan er dus niet in Budo. We trainen als een groep, en de groep is zo sterk als haar zwakste schakel.

Heb je interesse om te komen kijken (check de trainings-tijden en locaties) of je zelfs in te schrijven voor een beginnerscursus?